В паспорти бiльше не ставитимуть штампи про шлюб або розлученняЗ 1 жовтня, у паспортi громадянина України вже не робитимуть вiдмiтку iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi й року народження другого з подружжя та мiсця i дати такої реєстрацiї
передает:https://ukr.media/

Вiдповiдно до нових правил реєстрацiї та розiрвання шлюбу, що дiють в Українi вiд 1 жовтня, у паспортi громадянина України вже не робитимуть вiдмiтку iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi й року народження другого з подружжя та мiсця i дати такої реєстрацiї, пише ЗМІ.

Також скасовано норму про ставлення вiдмiтки про розiрвання шлюбу. Новацiя стала результатом змiн до Закону "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо документiв, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус".

 Про те, якi є "плюси" й можливi "мiнуси" цього нововведення, розповiв адвокат, правозахисник, член Асоцiацiї правникiв України.

-- Досi пiсля розiрвання шлюбу (через суд або РАЦС) громадянин України мусив спочатку вiдстояти чергу в судi, щоб отримати рiшення про це, потiм у РАЦСi це рiшення суду зареєструвати й аж тодi отримати на руки свiдоцтво про розлучення.

Як ця процедура вiдбуватиметься з 1 жовтня? -- Тепер усе набагато простiше. Якщо рiшення суду про розiрвання шлюбу ухвалене судом i нiким не оскаржене, воно є остаточним i не потребує видачi свiдоцтва в РАЦСi. Судовi працiвники самi скеровують данi про це до РАЦСу, де iнформацiю внесуть у єдиний електронний реєстр.

 -- А коли вимагатимуть усе ж пред'явити документ про розiрвання шлюбу чи його копiю, що тодi робити?

-- Звернутися в канцелярiю суду, де зобов'язанi вам надати такий документ. Це таке ж рiшення суду, як i будь-яке iнше, яке ви маєте право затребувати. Iнший варiант (наприклад, коли розлучення вiдбулося не в судi, а в РАЦСi, це можливо, коли в пари немає дiтей i майнового спору)

-- на прохання громадянина, щодо якого вiддiл реєстрацiї актiв цивiльного стану склав постанову про розiрвання шлюбу, може бути видана копiя вiдповiдної постанови. -- Що ж, на очiкуваннi в чергах ми справдi зекономимо.

А якi можливi ризики цього нововведення?

-- Найбiльший ризик виникатиме пiд час операцiй з купiвлi-продажу нерухомостi. I стосуватиметься насамперед покупцiв квартир. Квартира, як вiдомо, може мати кiлькох власникiв, усi вони описуються в договорi. Але навiть якщо в помешкання власник один, але вiн перебуває у шлюбi, то, за законодавством, iнший член подружжя особисто пише дозвiл на купiвлю (продаж) нерухомостi. Такий дозвiл має бути висловлений письмово i нотарiально посвiдчений.

Якщо ж iз певних причин продавець має намiр приховати факт продажу квартири вiд дружини (чоловiка) i вiд покупцiв та нотарiуса також, то тепер йому буде простiше це зробити. Адже штампа в паспортi вже немає. У такому разi покупець ризикує своїми грошима. Рiч у тiм, що у випадку подальшого визнання договору купiвлi-продажу недiйсним (це може статися, якщо друга половинка продавця зголоситься й заявить про свою незгоду) квартиру повернуть попередньому власниковi. А ось повернення повної суми, за яку квартира була продана, та iнших витрат, пов'язаних з угодою, часто буває проблематичним.

-- Чи можна вiд такого фiналу застрахуватися?

 -- Хiба що попросити у власника розширену виписку з будинкової книги, у якiй буде чiтко вказано, хто зареєстрований на цiй житлоплощi i чи зберiгають цi люди право мешкання у квартирi навiть у разi її продажу.

 -- А чи не збiльшується через вiдсутнiсть штампа в паспортi ризик для громадян (особливо наївних, недосвiдчених дiвчат) стати жертвою шлюбних аферистiв?

 -- У певному сенсi -- так. Якщо хтось задурює дiвчинi голову, обiцяючи одружитися з нею, а при цьому вже перебуває у шлюбi, то штампик у паспортi шахрая тепер не викаже. Тож доведеться бiльш виваженими бути не лише в питаннях купiвлi нерухомостi, а й у виборi супутника життя. 
Технологии Blogger.