Не лiкують, а калiчать


Майже 70% опитаних українцiв не задоволенi державними медичними послугами.

При тiм 55% опитаних заявили, що за останнi два роки загальна якiсть цих послуг погiршилася.

Передает:http://intermarium.com.ua/
85% вважає, що вона далека вiд європейських стандартiв. Такi данi наводить соцiологiчна група “Рейтинг”, провiвши вiдповiдне опитування. “Задоволенi тiєю чи iншою мiрою рiвнем послуг у державних медзакладах 24% респондентiв, — каже Олексiй Антипович, керiвник “Рейтингу”.

— Найбiльше тих, хто висловив своє незадоволення в цiй сферi, проживає на пiвднi (85%). У вiковому та майновому розрiзах негативно оцiнили цi послуги старшi люди й тi, хто має низькi доходи”.

“Погiршилися ж медпослуги через загальний стан економiки держави, а вiдповiдно, i ставлення громадян до них, — додає Любомир Мисiв, заступник директора соцiогрупи.

— До того ж люди мають великi очiкування вiд медичних закладiв, якi не виправдовують сподiвань, вiдтак виникає розчарування”.
Технологии Blogger.